Tijd is als een rivier die alles wat geschapen is, in zijn bruisende stroom meevoert. Want nauwelijks komt er iets in zicht, of het is al weer voorbij gedreven om plaats te maken voor iets anders, dat ook weer voorbij zal gaan.

Marcus Aurelius, Romeins Keizer
(121-180)


Home


Innovatie, kennistransfer, creativiteit, financiering en organisatie zijn onderwerpen die regelmatig op de agenda staan bij overheid en bedrijfsleven. De Nederlandse economie moet het tenslotte hebben van creativiteit en innovatie. Van de overheid verwachten we dat zij zelf ook innovatief is en werkt aan verbetering van de efficiëntie.

Innovatie staat nooit stil, innovatie leidt tot aanpassingen van processen en de organisatie, aan innovatie zijn financiële consequenties verbonden.

Vele jaren ben ik actief op bovenstaande terreinen voor een grote diversiteit aan opdrachtgevers bij overheid en bedrijfsleven. Soms zijn opdrachten gericht op één van de genoemde aspecten, veelal is er sprake van een samenhangende aanpak.

Kennis en ervaring heb ik opgedaan in vele sectoren variërend van Geo-informatie tot energieliberalisering.